Estructura Organitzativa

Dades Bàsiques

Denominació i CIF

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

CIF: S9600006B

Marc Legal

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, organisme públic de caràcter autonòmic, s’encarrega de vertebrar l’oferta expositiva en la Comunitat Valenciana.

Es va constituir l’any 1996 per iniciativa de la Generalitat Valenciana, les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València i els ajuntaments de les tres capitals de província.

L’esperit de col·laboració de les diferents institucions públiques es va plasmar en este projecte que, d’esta manera, coordina i dirigix activitats que cobrixen una part important de la programació de les sales i museus de les tres províncies: a València, en el Museu de Belles Arts, el Centre del Carme, les Reials Drassanes i la Fundació Chirivella Soriano; a Castelló el Museu de Belles Arts i l’Espai d’Art Contemporani; i a Alacant el Museu de Belles Arts Gravina, la Llotja del Peix, el Centre Cultural Les Cigarrerres o el Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA).

El Consorci de Museus ha desenvolupat diverses línies de treball seguint els seus principis fundacionals. Sense deixar de costat la revisió històrica de l’art valencià, i tenint en compte la necessitat de recolzar a l’art i als artistes actuals, l’entitat es troba en un procés de transformació cap a un nou model de gestió basat en la igualtat i en la professionalització del sector artístic valencià.

Per primera vegada en una institució cultural valenciana, la major part de la seua programació d’exposicions es decidirà per concurs públic a través de diverses convocatòries i la selecció dels projectes per part de jurats qualificats i independents.

Un breu repàs a aquestes convocatòries desvetla les línies programàtiques del Consorci de Museus per al futur: Escletxes, convocatòria de producció artística i suport a la investigació; V.O, convocatòria de comissariat; 365 dies , convocatòria de comissariat d’una sala del Centre del Carme durant un any; 365 dies a la Llotja convocatòria de comissariat d’una sala de la Llotja del Peix d’Alacant durant un any (en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alacant); Altaveu, convocatòria per a projectes d’inclusió i cohesió social; Educadors, convocatòria d’educació artística inclusiva; a més de les convocatòries de projectes per a relectures de gènere i multiculturalitat; de producció artística en entorns educatius i de revisió de trajectòries artístiques.

Els diferents concursos públics per a artistes, comissaris i institucions; el diàleg entre les col·leccions dels diferents museus de la xarxa que compon el Consorci de Museus; així com les col·laboracions amb altres centres d’art de l’Estat espanyol compondran la programació dels pròxims anys d’aquesta institució anomenada a recolzar al sector cultural valencià i als seus professionals.

Seu, Adreça i Contacte

Centre del Carme
Carrer Museu, 2- 46003 València
Tel. 961922640 – Fax 961922641
consorcidemuseus@gva.es

Govern i Organització

Directori

CONSELL GENERAL DEL CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA


President d’honor

Carlos Arturo Mazón Guixot
President de la Generalitat

 

President

Vicente José Barrera Simó

Vicepresident Primer i Conseller de Cultura i Esport

 

Vocals

Antonio Pérez Pérez
President de la Diputació Provincial d’Alacant


Marta Barrachina Mateu
Presidenta de la Diputació Provincial de Castelló

Vicente José Mompo Aledo
President de la Diputació Provincial de València


Luis José Barcala Sierra
Alcalde d’Alacant

Begoña Carrasco García
Alcaldessa de Castelló de la Plana

María José Catalá Verdet
Alcaldessa de València

Dolors Pedrós Company
Presidenta del Consell Valencià de Cultura


Pilar Tébar Martínez
Directora General de Patrimoni Cultural de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport.
Presidenta de la Comissió Científic Artística

 

Gerent

 

Secretària

María Eugenia Vives Arlandis
Sotssecretària de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT  VALENCIANA

Direcció – gerència

 

Cap d’Unitat de Coordinació de l’Area Expositiva

Susana Vilaplana Sanchis

 

Coordinació d’exposicions

Lucía González Menéndez
Isabel Pérez Ortiz
Vicente Samper Embiz
Tatiana Muñoz López

 

Programes públics

Eva Domènech López

 

Educació i mediació

José Campos Alemany

 

Cap d’Unitat Coordinació Museística

Ignacio Blanco Giner

 

Cap de Suport Gestió Publicacions

Claudia Hernández Pérez

 

Administració

Antonio Martínez Palop
Ana I. Moreno Miñana
Germà Sánchez Eslava
Teresa Soto Ortego
Ana Viña Sanchís

Normes de creació i Estatuts

Norma de creació i estatuts
Modificació Estatuts
Delegació de competències

Plans Estratègics

Projecte CMCV
Projecte Renovació CMCV
Supressió Taxa Entrada
Adhesió codi de bon govern

Gerència

Titulació i Curriculum
Declaració de Béns
2021
2017-2018

Personal

Processos d’Estabilització derivats de la LLei 20-2021
Relació de llocs de treball
2021
2020
2019
Retribucions
2021
2020
2019