Pressupostos Anuals

Pressupostos
2023
2022
2021
2020
2019
Execució Pressupostària
2022
2021
2020
2019
Modificacions Pressupostàries
2020
2018

Comptes Anuals

Comptes Anuals
2022
2021
2020
2019
2018
Informes de la Intervenció
2022
2021
2020
2019
Informes Sindicatura de Comptes
2018

Moviments Comptables

Últims Moviments Comptables
2022
2021
2020
2019
Caixa
2022
2021
2020
2019
Saldos bancaris

Termini Mitjà de Pagament

2022
2021
2020
2019

Contractes i encàrrecs
a mitjans propis

Subvencions i
Ajudes Públiques

Cost de publicitat i Promoció institucional

2022
2021
2020
2019

Estadístiques i Estudis d’opinió

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Cost d’Exposicions

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017