Pressupostos Anuals

Pressupostos
2021
2020
2019
Execució Pressupostària
2021
2020
2019
Modificacions Pressupostàries
2020
2018

Comptes Anuals

Comptes Anuals
2020
2019
2018
Informes de la Intervenció
2021
2020
2019
Informes Sindicatura de Comptes
2021
2020
2019

Moviments Comptables

Últims Moviments Comptables
2021
2020
2019
Caixa
2021
2020
2019
Saldos bancaris

Termini Mitjà de Pagament

2020
2019
2018

Contractes i encàrrecs
a mitjans propis

Subvencions i
Ajudes Públiques

Cost de publicitat i Promoció institucional

2021
2020
2019

Estadístiques i Estudis d’opinió

2021
2020
2019
2018
2017

Cost d’Exposicions

2021
2020
2019
2018
2017